Monica Mølnvik

privatpraktiserende psykiater

Jeg er utdannet lege fra Universitet i Oslo i 2004. Senere har jeg tatt spesialistutdannelse innen psykiatri, og ble godkjent spesialist i 2012. Jeg har hovesaklig jobbet i spesialisthelsetjenesten for psykisk helsevern på sykehusnivå, hvor jeg har vært ansvarlig for utredning og behandling av de fleste psykiske lidelser, men hovedfokus på relasjonelle utfordringer, rusproblematikk, psykoser, bipolare lidelser, ADHD, spiseforstyrrelser og alvorlige depresjoner. Jeg har videreutdannelse innen mentaliseringsbasert terapi, endringsfokusert rådgivning og hypnoseterapi. Jeg forholder meg til nasjonale retningslinjer for utredning og behandling samt evidensbasert medikamentell behandling av psykiske lidelser. Jeg kan henvise videre til offentlig spesialisthelsetjeneste dersom jeg vurderer at du har rett til helsehjelp der. Hos meg trenger du ingen henvisning. Du kan bestille time på nettsiden via linken under

eller kontakt meg på:

E-mail: monica.molnvik@gmail.com
telefon: +47 94148616


Prisliste 

Førstegangskonsultasjon:                           1950,-

Utredning, pr time:                                        1750,-

Konsultasjon 45 min:                                     1500,-

Medisinvurdering/ annet  inntil 30 min:   1300,-

Kveldstillegg etter kl 17.00                             200,-

Spesialisterklæring pr time:                         1500,-

Sykemelding:                                                     200,-

Blodprøver:                                                         200,-

resept:                                                                   100,-

foredrag (oversikt nederst på siden            4500,-

Jobberfaring

Jan 2018 til i dag
Nedre Romerike DPS, Akershus Universitetssykehus

Overlege ved døgnenhet og ambulant team

AUG 2017 til jan 2018

Norasonde Helse AS

Psykiater med fokus på arbeid og psykisk helse

Fokus på å øke kunnskap om psykiske lidelser i arbeidsmarkedstiltak for å tilrettelegge for at mennesker med psykiske utfordringer kan komme i ordinært arbeid og gjennom dette øke sin livskvalitet.

Sept 2013 til juli 2017
Akuttpsykiatrisk avdeling, Akershus Universitetssykehus

Overlege ved akuttpsykiatrisk mottak og teamleder ved psykosepost. ECT ansvarlig overlege.

SEPT 2012-AUG 2013

Behandlingstunet, Fetsund

Psykiater og medisinskfaglig ansvarlig for oppstart og drift av Helse-Sørøstfinansiert langtids rusinstitusjon.

FEB 2006 til AUG 2012

Akershus Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon

Lege i spesialisering i psykiatri, rotasjon mellom ulike avdelinger som ledd i utdannelsen til psykiater. Blant annet 1 år i poliklinikk, ett år i langtidsavdeling psykosebehandling, ett år i poliklinisk psykoseteam, 1 år i døgninstitusjon for avrusning av illegale rusmilder og resterende tid i akuttpsykiatrisk avdeling, hvor jeg  var med og bygde opp det som i dag er akuttpsykiatrisk mottaksavdeling.


Utdannelse

1997-2004
Medisinstudier ved Universitetet i Oslo
2007-2012
Spesialistutdannelse innen psykiatri

Akershus universitetssykehus. Mitt hovedinteressefelt har vært utredning og behandling av psykoselidelser, autismespekterlidelser, bipolare lidelser, ADHD, spiseforstyrrelse, rusavhengighet og personlighetsforstyrrelser samt ECT behandling ved alvorlige depressive tilstander.

2011- 2012: Videreutdannelse i individuell mentaliseringsbasert terapi, Institutt for mentalisering

2016-2018: Videreutdanning i hypnoseterapi, Norsk forening for klinisk evidensbasert hypnose

 
 

Foredrag

"En kidnappet hjerne- rusens mange ansikter"

Hva gjør ulike rusmidler med hjernen og hvorfor kan vi bli avhengige? Hvilke tegn og symptomer kan vi se etter dersom vi mistenker at noen har et rusproblem og hvor kan vi få hjelp til å komme ut av rusmisbruk? Foredraget kan tilpasses tilhørerne både i lengde og innhold- fra 30-60 min

"Forræderske førsteinntrykk og andre beslutningsfeil"

Hvordan samarbeider intuisjon og rasjonell tenkning om å ta alle valg og beslutninger vi møter i løpet av dagen, både privat og i jobbsammenheng? Hvilke feller kan vi lett gå i om vi ikke er observante på intuisjonens bllindsoner? Et populærvitenskapelig foredrag basert på anerkjent psykologiforskning. Passer feks for en ledersamling eller i en faglunsj på din arbeidsplass . 45 min

"Et inkluderende arbeidsliv"

Det er et ønske fra regjeringen om å få alle med i arbeidslivet, også de med alvorlige psykiske lidelser, kroniske smerteproblemer, rusproblemer, psykisk utviklingshemming og autismelidelse. Hva er viktig å vite om utfordringene disse menneskene står i for å kunne tilrettelegge for at de kan utnytte sine ressurser og bidra i samfunnet på en meningsfull måte? Hva er individuell jobbstøtte (IPS)? Passer for NAV, arbeidsmarkedsbedrifter og arbeidsgivere som tar sitt samfunnsoppdrag på alvor. 60 min

Tilbyr forøvrig faglige foredrag basert på nye nasjonale retningslinjer for utredning og behandling av spiseforstyrrelser og indikasjon for og gjennomføring av ECT behandling. Disse foredragene omtaler også tolkning av samtykkekompetanse og bruk av psykisk helsevernloven og egner seg best i utdanningsøyemed for helsepersonell.

Forøvrig kan foredrag om andre fagtema lages på forespørsel.© Copyright Psykiater Monica Mølnvik